Podpisanie umowy

W dniu 4-12-2014r. członkowie zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza podpisali w Urzędzie Marszałkowskim w Warszawie umowę o przyznanie pomocy projektu ,,Wędrówki drezyną rowerową – poznanie atrakcji turystycznych szlaku kolejki wąskotorowej” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 ,,Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Stowarzyszeniu została przyznana pomoc w wysokości 25 550,00 zł. Całkowita wartość projektu: 32 047,60 zł.

Projekt ma na celu umożliwienie podnoszenia jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup i udostępnienie kompletu drezyn rowerowych na odcinku kolejki wąskotorowej od gm. Krasne do gm. Grudusk w okresie 5 lat.

Prace wolontariuszy

Pięciu wolontariuszy projektu pt. ,,Wędrówki drezyną rowerową – poznanie atrakcji turystycznych szlaku kolejki wąskotorowej” rozpoczęło w październiku pracę porządkowe na torowisku. Planuje się przez dłuższy okres usunąć samosiejki, krzewy utrudniające przejazd kolejki oraz drezyn rowerowych.

Kolejka wąskotorowa pojechała

Staraniem wolontariuszy i miłośników wąskich torów 19 i 20 lipca na odcinku Czernice Borowe – Chojnowo zostały wznowione przejazdy koleją. Mimo deszczowej pogody chętnych na sentymentalną podróż nie brakowało. Wolontariusze zostali wsparci przez członków Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej „Lokomotywa”. Po dokładnie 2 miesiącach udało się opanować sytuację. Uzupełniono skradzione wcześniej brakujące odcinki szyn, wymieniono kilkaset podkładów, uzupełniono tłuczeń, usunięto zakrzaczenie, wykoszono torowisko. Cały odcinek jest gotowy do użytku. Zakup materiałów niezbędnych do prac remontowych sfinansowała Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza. Prace koordynował i nadzorował Piotr Gajkowski – kierownik sekcji Wojskowej Kolei Polowej działającej przy Przasnyskim Stowarzyszeniu Historii Ożywionej. W sobotę 20 września kolej znów ruszyła. Stowarzyszenie planuje na zmodernizowanym odcinku uruchomić regularne cotygodniowe przejazdy. ZAPRASZAMY!