Projekt – Promocja Panoramy Północnego Mazowsza

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza informuje, że projekt ,,Promocja Panoramy Północnego Mazowsza” znajduje się na liście wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasińskich”  w ramach Działania „Małe Projekty” z posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2011 r. Projekt zakłada stworzenie oferty turystycznej – rekreacyjnej w sezonie letnim w roku 2012  promującej Panoramę Północnego Mazowsza. Zorganizowanie trzech dwudniowych integracyjnych rajdów na obszarze gmin LGD.