Panorama Północnego Mazowsza w Roku Świętego Stanisława Kostki

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza zrealizowała projekt pn.: Panorama Północnego Mazowsza w Roku Świętego Stanisława Kostki dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

W ramach projektu wykonano dodruk przewodnika Panorama Północnego Mazowsza oraz publikacji Święty Stanisław Kostka