Konkurs fotograficzny – Lato z fotografią

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza ogłasza konkurs fotograficzny „Lato z fotografią”

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • moja pasja
  • architektura
  • zdjęcie zrobione telefonem

Autorzy 3 najlepszych prac w każdej z kategorii otrzymają nagrody pieniężne i osobną przestrzeń dla swoich fotografii na wystawie pokonkursowej.

Nagrody pieniężne:

  • I miejsce: 600 zł
  • II miejsce: 400 zł
  • III miejsce: 200 zł

Jak wziąć udział?

Do 28.08.2022 r. należy nadesłać do 3 zdjęć na adres mailowy konkurs.latozfotografia@gmail.com

Więcej informacji w regulaminie konkursu:

Regulamin – Lato z fotografią

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka

Projekt pt. „Lato z fotografią” realizowany jest w ramach konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022 ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zapraszamy na warsztaty fotograficzne – Lato z fotografią

Lokalna Organizacja Turystyczna PM serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty fotograficzne, które poprowadzi profesjonalny fotograf Adrian Biema. Podczas warsztatów uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczną. To niepowtarzalna okazja, aby poćwiczyć wykonywanie zdjęć pod okiem doświadczonego fotografa!
Adrian Biema zajmuje się fotografią od 20 lat. Wiedzę i umiejętności zgłębiał ucząc się w szkole fotograficznej w Olsztynie. Specjalizuje się w reportażu. Doświadczenie zdobył realizując zlecenia dla gazet, firm oraz fundacji. Obecnie przekazuje swoją wiedzę w szkole policealnej w Olsztynie.
Warsztaty to nie tylko możliwość zgłębiania podstawowych zagadnień fotograficznych, ale także okazja poznania ludzi dzielących tę samą pasję!
Do udziału w warsztatach zapraszamy dorosłych oraz młodzież ze swoimi aparatami.
Warsztaty będą odbywały się:
•    09.07.2022 r. godz. 12:00
•    23.07.2022 r. godz. 12:00
•    30.07.2022 r. godz. 12:00
Udział w wydarzeniu można  zadeklarować pod numerem –  23 674 62 15.
Serdecznie zapraszamy!

Zadanie pt. „Lato z fotografią” realizowane w ramach konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022 ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zakończyła się renowacja stawu w Kadzielni

Zakończono realizację projektu pn. „Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Północnego Mazowsza w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach zadania został poddany renowacji staw, powstało miejsce odpoczynku, a teren został ogrodzony.

Całkowita wartość projektu: 99 882,15 zł.

Wysokość dofinansowania: 55 000,00 zł.

 

Operacja pn. Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia”

mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD poprzez konserwację ogólnodostępnego i niekomercyjnego zbiornika wodnego w Kadzielni poprzez renowację stawu, zakup i montaż altany drewnianej wraz z wyposażeniem i dwoma tablicami informacyjnymi i nieodpłatne udostępnienie współfinansowana

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla wdrażania operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 99 882,15 zł.

Wysokość dofinansowania: 55 000,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.