Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza otrzymała dotację w wysokości 70 000,00 zł na realizację operacji „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grójec”

Województwo Mazowieckie przyznało Lokalnej Organizacji Turystycznej Północnego Mazowsza dotację w kwocie 70 000,00 zł na realizację operacji pn. „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Grójec”.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej i turystycznej poprzez ocieplenie i otynkowanie budynku świetlicy wiejskiej w Grójcu oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy do dnia złożenia wniosku o płatność i udostępnienie świetlicy w okresie trwałości projektu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.