,,Promocja Panoramy Północnego Mazowsza”

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza informuje, że projekt ,,Promocja Panoramy Północnego Mazowsza” znajduje się na liście wybranych wniosków o dofinansowanie operacji w ramach  Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Ciuchcia Krasińskich”  w ramach Działania „Małe Projekty” z posiedzenia Komisji Oceny Projektów, które odbyło się w dniu 13 kwietnia 2011 r. Projekt zakłada stworzenie oferty turystycznej – rekreacyjnej w sezonie letnim w roku 2012  promującej Panoramę Północnego Mazowsza. Zorganizowanie trzech dwudniowych integracyjnych rajdów na obszarze gmin LGD.

Kolejką na Dożynki

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza zaprasza wszystkich chętnych do przejazdu kolejką wąskotorową na Dożynki w Lesznie

Kolejka będzie kursowała na trasie Przasnysz – Leszno w dniu 13 września 2009r

Odjazdy ze stacji w Przasnyszu godzina – 10.00 i 12.00

Powrót kolejką z Leszna do Przasnysza godzina – 18.30

Podczas postoju w Lesznie zapraszamy do degustacji potraw regionalnych

Przejazd kolejką wąskotorową był współfinansowany ze środków pochodzących z Zarządu Województwa Mazowieckiego

Bitwa pod Mławą

Program uroczystości 2009

Widowisko Historyczne BITWA POD MŁAWĄ

od 24 sierpnia 2009r.

  • Obóz szkoleniowy dla grup rekonstrukcji historycznych, polskiej i niemieckiej w Uniszkach Zawadzkich na polu bitwy – przygotowanie pola bitwy (budowa pozycji) i obozu wojskowego
  • Całodzienny marsz dystansowy wzdłuż Pozycji Mławskiej – Uniszki Zawadzkie do m. Turza Wielka (rejon walk 79 i 80 pp. 20 Dywizji Piechoty

28 sierpnia 2009r. (piątek)
centrum miasta Mławy

Od 11.00 – rejestracja gości, spotkanie kombatantów oraz ich rodzin – Urząd Miasta w Mławie, Sala Papieska Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej
Od 12.00 – Piknik militarny, centrum miasta
– pokazy dynamiczne współczesnego i zabytkowego sprzętu wojskowego
– prezentacje:
• grup rekonstrukcji historycznych
• Jednostek Wojskowych
• Straży Granicznej
15.00 – Występ Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego
17.00 – Oficjalne uroczystości
– przyjęcie meldunku
– przemówienia okolicznościowe
– Apel Poległych
– Modlitwa za zmarłych
– Salwa Honorowa
– Defilada pododdziałów, grup rekonstrukcyjnych, Szwadronu Kawalerii
18.30 – Teatr żywy na ulicy – Nalot bombowy na Mławę
19.30 – Przemarsz pododdziałów, zapalenie symbolicznych zniczy w parku miejskim
20.00 – Zapalenie 854 zniczy upamiętniających poległych żołnierzy 20 Dywizji Piechoty pod Pomnikiem Piechura – Uniszki Zawadzkie

29 sierpnia 2009r. (sobota)
pole bitwy w Uniszkach Zawadzkich

Od 10.00 – Piknik historyczny na
– pokazy sprzętu historycznego
– stoiska promocyjne Wojska Polskiego, Straży Granicznej i Policji
Od 10.30 – spotkanie kombatantów i ich rodzin, opowieści „Znam historie swojego regionu”
Od 12.00 – Koncert pieśni żołnierskiej i patriotycznej
Godz. 14.00 – 20. Dywizja – Ballada o obrońcach Mławy z września ’39 w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Nr 4 im. Obrońców Mławy z września ‘39
15.00 – 16.30 – REKONSTRUKCJA BITWY POD MŁAWĄ – WIDOWISKO HISTORYCZNE
po 16.30 – Pokazy dynamiczne współczesnego sprzętu wojskowego

1 września 2009r. (wtorek)
godz. 9.00 – Akademia upamiętniająca 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej i Bitwy pod Mławą oraz wręczenie sztandaru Zespołowi Szkół Nr 4 imienia Obrońców Mławy z września ‘39
godz.18.00 – Złożenie kwiatów pod Mauzoleum Żołnierzy Września w Uniszkach Zawadzkich
godz. 19.30 – Prezentacja publikacji prof. Ryszarda Juszkiewicza „Wrzesień1939 na Północnym Mazowszu” – Stacja Naukowa im. Stanisława Herbsta – sala na piętrze MDK

3 września (czwartek)
godz. 10.00 – Sesja popularno naukowa „70. rocznica II wojny Światowej” – Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Mławskiej – sala kina

Wystawy:

  • Wystawa i prezentacja zrekonstruowanego schronu bojowego z 1939 roku – wystawa plenerowa – pole bitwy w Uniszkach Zawadzkich
  • „Mława ‘39. Wydarzenia Września 1939 r. w Mławie i na Mazowszu w materiałach archiwalnych”– wystawa plenerowa w Parku Miejskim – Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
  • Galeria portretów dowódców Września ’39. Wystawa pamiątek bitwy wrześniowej – Muzeum Juszkiewiczów, ul. Żwirki 32a

Zabytki związane z Bitwą pod Mławą 1939 – Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej, ul. 3 Maja 5

Przejazd kolejką wąskotorową był współfinansowany ze środków pochodzących z Zarządu Województwa Mazowieckiego

Międzynarodowy Rajd Rowerowo-Kajakowy

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza i Kurpiowska Organizacja Turystyczna w dniach 14-23 sierpnia 2009 r. organizują Międzynarodowy Rajd Rowerowo – Kajakowy Północnowschodniego Mazowsza.

Rajd rowerowo kajakowy był współfinansowany ze środków pochodzących z Zarządu Województwa Mazowieckiego

Trasa rowerowa:

1. Ostrołęka – Przystań – Gaczyska – Budziska 40 km
2. Budziska – Jednorożec – Przejmy – Płoniawy Bramura – Krasne 38 km3.
3. Krasne – Rostkowo 12 km

Rostkowo – Nosażewo – Kolejka wąskotorowa

4. Nosażewo – Mława 14 km
5. Mława – Wieczfnia Kościelna – Janowice Kościelny – Napiwoda – Jabłonka 53 km

Trasa kajakowa:

1. Jabłonka J. Omulew – Kot
2. Kot – Wesołowo
3. Wesołowo – Długie
4. Długie – Brodowe Łąki
5. Brodowe Łąki – Przystań

Szczegółowe informacje i regulamin rajdu znajdują się na stronie www.i-kurpie.pl

regulamin rajdu (ze strony i-kurpie.pl)

Zabytkową kolejką przez miasta i wioski Mazowsza

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza zaprasza wszystkich chętnych do udziału w rajdzie pn. „Zabytkową kolejką przez miasta i wioski Mazowsza”. Rajd odbędzie się w dniach: 14, 15, 16, 17 sierpnia 2009r. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 513028166

Przejazd kolejką wąskotorową był współfinansowany ze środków pochodzących z Zarządu Województwa Mazowieckiego