„Rzecz o Stanisławie” – relacja

W dniu 10 grudnia 2023 r. przy zabytkowym Dworze w Chojnowie odbyło się widowisko pn. „Rzecz o Stanisławie”. Widowisko zorganizowane zostało w ramach projektu o tym samym tytule, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Widowisko miało charakter multimedialnego spektaklu, który połączył w sobie elementy światła laserowego, obrazu i dźwięku. Głównymi bohaterami widowiska były postacie historyczne nierozerwalnie związane z naszym regionem tzn: Św. Stanisław Kostka – wywodzący się z Rostkowa patron dzieci i młodzieży, a także patron miasta Przasnysz; Stanisław Chełchowski – człowiek szczególnie zasłużony dla Mazowsza , działacz społeczny, oświatowy, gospodarczy, polityczny jak również przyrodnik, etnograf i rolnik, założyciel pierwszej w kraju rolniczej stacji doświadczalnej, wiceprezes a później prezes Sekcji Rolniczej w Warszawie i prezes Płockiego Towarzystwa Rolniczego, działacz na rzecz niepodległości kraju, właściciel majątków Chojnowo i Miłoszewiec Kmiecy;  Stanisław Ostoja – Kotkowski – twórca sztuki laserowej, drugi polski artysta, po Fryderyku Chopinie, którego archiwum prac zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego UNESCO, który to swoje młodzieńcze lata spędził w Przasnyszu, patron Miejskiego Domu Kultury w Przasnyszu.

Podczas show przedstawiono artystyczną reprodukcję wydarzeń z przeszłości opartych na głównych elementach życiorysu w/w postaci. Przewijającym się obrazom towarzyszyła wyprzedzająca swoją epokę twórczość Stanisława Ostoi – Kotkowskiego. Widowisko odbyło się w godzinach wieczornych, na tle spowitego śniegiem krajobrazu, co dodatkowo wzmocniło spektakularność prezentowanego show.  Widzowie, którzy przybyli do Chojnowa aby uczestniczyć w spektaklu, przed rozpoczęciem przedstawienia jak również po nim mieli możliwość zwiedzenia zabytkowego dworku. Nowatorski, rzadko dotychczas spotykany na terenie naszego regionu charakter widowiska przyciągnął wielu uczestników, którzy deklarowali chęć uczestnictwa w podobnych wydarzeniach w przyszłości.

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego