Relacja z wycieczki tematycznej Nad Łydynią

Wyprawa rozpoczęła się 28 września 2012r.  miłośnicy turystyki wodnej mieli do pokonania łącznie ok. 36 km odcinku szlaku kajakowego  rzeki Łydynia.  Możliwość obcowania z wodnym żywiołem oraz wspaniałą przyrodą miała 30 osobowa grupa uczestników z regionu Mazowsza. Wycieczka tematyczna była połączona z edukacją o regionie, jego walorach krajoznawczo- przyrodniczych a także miała na celu zachęcenia do uprawiania turystyki aktywnej. Wszystkim podczas wyjazdu dopisywał humor, nikomu nie zabrakło sił i chęci do wiosłowania. na pewno powtórzymy kajakową przygodę! Projekt wzbudził zainteresowanie uczestników zwłaszcza, że miejsca już  wkrótce do oznakowania tablicami i znakami zostały wytyczone a także  powstanie mała infrastruktura turystyczna.

Magda Król: Tego było mi trzeba. Aktywny odpoczynek, którego życzę każdemu. Aktywna turystyka jest najwspanialszą formą spędzania wolnego czasu jaką znam. Daje satysfakcję i uczucie wolności. Rzeka Łydynia bywa uciążliwa ale jest bardzo łatwa i atrakcyjna dla tych których nudzi monotonne wiosłowanie w kajaku. Planują w przyszłości własną działalność w branży turystycznej z pewnością będę korzystać z walorów tej rzeki.

Sławomir Wietecha: Postanowiłem sprawdzić na własnej skórze, jak to dokładnie wygląda spływ na rzece. Wycieczka super, bardzo ciekawy spływ połączony z elementami edukacji o regionie. Polecam, warto spływać ta rzeką jest dosyć trudna, ale do pokonania na pewno nie  można się nudzić.

Katarzyna Płoska:  Dla osób, które płynęły pierwszy raz faktyczne początki były zaskakujące – kajak po ludzku nie rozumie i bez ostrzeżenia potrafi stanąć w poprzek rzeki. Oczywiście złapanie porozumienia z kajakiem przychodzi dość szybko i właściwie samo. Bardzo przyjemnie płynie się po tej rzece nie jest nudno. Bardzo dobra organizacja wycieczki.

Urszula Tadrzak:  Bardzo dobry pomysł z oznakowaniem rzeki z pewnością podniesie jej to walory i skłoni innych turystów, pasjonatów do aktywnego odpoczynku.  Wycieczka super, organizatorzy się postarali.

Promocja szlaku rzeki Łydynia

Łydynia wypływa z obszaru Wzniesień Mławskich – wysoczyzny morenowej powstałej w okresie przedostatniego zlodowacenia (środkowopolskiego). Krajobraz jest tu falisty ale zdecydowanie bardziej wyrównany niż na pobliskich Mazurach czy Pojezierzu Iławskim i niestety nie ma tu jezior. Podobny krajobraz zobaczą kajakarze wpływając na Wysoczyznę Ciechanowską – następną krainę na szlaku. W równinnym pejzażu pojawiają się tu niewysokie pagórki, zniszczonych przez procesy erozyjne, kemów i wzgórz czołowomorenowych.

 Obydwie krainy przez które płynie Łydynia są użytkowane rolniczo. Na szlaku przeważają zatem pola i łąki, choć rozproszone, małe płaty lasów zbliżają się tu i ówdzie do rzeki, zwłaszcza za Ciechanowem i są to sosnowe bory. We wsi Młock zobaczyć można pomnikowy dąb szypułkowy Uparty Mazur, którego wiek szacuje się na 800 lat.

  Jedynym miastem na szlaku jest Ciechanów. To historyczne miasto, będące kiedyś pod szczególną opieką królowej Bony zachowało wiele zabytkowych budowli ze wszystkich okresów historycznych, od średniowiecza poczynając. Znajduję się tu zatem: ruiny gotyckiego zamku, późnogotycki kościół, barokowy klasztor, oraz miejskie kamienice z XIX i XX w., a to wszystko w średniowiecznym układzie urbanistycznym. Wyjątkową budowlą jest ciechanowska wież ciśnień, powstała w 1972 roku i posiadająca niezwykłą konstrukcję, w której torus opiera się na hiperboloidzie dwupowłokowej. Kajak należy też opuścić na jakiś czas w Luberadzu, by podziwiać XVIII-wieczny pałac Józefa Dembowskiego. Tę interesującą i piękną architektonicznie siedzibę szlachecką otacza zabytkowy park, a sam pałac ma zaskakujące dwa oblicza, w zależności od tego czy oglądany jest od frontu czy od tyłu.

Kajakarze bardzo rzadko goszczą na Łydyni i jest to niewątpliwy atut szlaku. Spływ zazwyczaj rozpoczynany jest w Ciechanowie lub nieco wyżej w Kargoszynie, a nawet w Regiminie, choć zapaleńcy mogą przy wysokiej wodzie próbować już od Rosoch. Zasilająca i zbierająca z pól wodę Łydynia jest częściowo uregulowana (zwłaszcza na odcinku do Ciechanowa) i wyposażona w liczne jazy i betonowe progi, które często trzeba obnosić. Rzeka bywa więc uciążliwa ale jest jednocześnie bardzo łatwa i atrakcyjna dla tych których nudzi monotonne wiosłowanie w kajaku, którego nie opuszczają przez kilka godzin. Po dopłynięciu do Wkry, można popłynąć nią aż do Wisły.

Edukacyjna wycieczka nad rzekę Łydynia

Mająca  na celu zwrócenie uwagi jej mieszkańców na istotę turystyki w tym regionie,  na walory przyrodniczo, krajobrazowe rzeki a także na wykorzystywanie jej  do aktywnego wypoczynku np. weekendowego przez mieszkańców.  Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania udziału (telefonicznie 23-674-60-41 bądź osobiście w biurze LOT PM Przasnysz ) w wycieczce tematycznej ,,Nad Łydynią”, która  zostanie zorganizowana w okresie od 01.09.2012r do 10.11.2012r. na szlaku wodnym rzeki.

„Nad Łydynią”

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, realizuje projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze turystyki pt. ,,Nad Łydynią”

Celem projektu jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańców w tym regionie jak wykorzystać walory przyrodnicze rzeki Łydynia do aktywnego wypoczynku i rozwijania pasji związanej z uprawianiem turystyki aktywnej.

Rzeka Łydynia znajdująca się w północno-wschodniej Polsce, lewy dopływ Wkry. Płynie przez Nizinę Północnomazowiecką, w województwie mazowieckim. Rzeka wypływa w pobliżu miejscowości Choszczewka w powiecie mławskim, a do Wkry uchodzi na północny zachód od Sochocina.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2012r.