Zakończyła się renowacja stawu w Kadzielni

Zakończono realizację projektu pn. „Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia” realizowanego przez Lokalną Organizację Turystyczną Północnego Mazowsza w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach zadania został poddany renowacji staw, powstało miejsce odpoczynku, a teren został ogrodzony.

Całkowita wartość projektu: 99 882,15 zł.

Wysokość dofinansowania: 55 000,00 zł.

 

Operacja pn. Renowacja zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Kadzielnia”

mająca na celu zachowanie dziedzictwa lokalnego na obszarze LGD poprzez konserwację ogólnodostępnego i niekomercyjnego zbiornika wodnego w Kadzielni poprzez renowację stawu, zakup i montaż altany drewnianej wraz z wyposażeniem i dwoma tablicami informacyjnymi i nieodpłatne udostępnienie współfinansowana

jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla wdrażania operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  objętego  Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 99 882,15 zł.

Wysokość dofinansowania: 55 000,00 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.