Konkurs fotograficzny – Lato z fotografią

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza ogłasza konkurs fotograficzny „Lato z fotografią”

Prace można zgłaszać w trzech kategoriach:

  • moja pasja
  • architektura
  • zdjęcie zrobione telefonem

Autorzy 3 najlepszych prac w każdej z kategorii otrzymają nagrody pieniężne i osobną przestrzeń dla swoich fotografii na wystawie pokonkursowej.

Nagrody pieniężne:

  • I miejsce: 600 zł
  • II miejsce: 400 zł
  • III miejsce: 200 zł

Jak wziąć udział?

Do 28.08.2022 r. należy nadesłać do 3 zdjęć na adres mailowy konkurs.latozfotografia@gmail.com

Więcej informacji w regulaminie konkursu:

Regulamin – Lato z fotografią

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu – Zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka

Projekt pt. „Lato z fotografią” realizowany jest w ramach konkursu: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 2022 ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.