„Nad Łydynią”

Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza, realizuje projekt dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w obszarze turystyki pt. ,,Nad Łydynią”

Celem projektu jest przede wszystkim uświadomienie mieszkańców w tym regionie jak wykorzystać walory przyrodnicze rzeki Łydynia do aktywnego wypoczynku i rozwijania pasji związanej z uprawianiem turystyki aktywnej.

Rzeka Łydynia znajdująca się w północno-wschodniej Polsce, lewy dopływ Wkry. Płynie przez Nizinę Północnomazowiecką, w województwie mazowieckim. Rzeka wypływa w pobliżu miejscowości Choszczewka w powiecie mławskim, a do Wkry uchodzi na północny zachód od Sochocina.

Projekt będzie realizowany do 31.12.2012r.