RAJD 27-28 czerwca 2009r.

27-28 czerwca 2009r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w rajdzie rowerowo-kajakowym

Uczestnicy rowerami pokonają trasę z Przasnysza do Strzegowa, a następnie kajakami spłyną do Sochocina. O zabytkach i ciekawostkach okolic opowie przewodnik.Wspólne ognisko zakończy rajd. Powrót do Przasnysza nastąpi podstawionym autokarem.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 513028166

Rajd rowerowo kajakowy był współfinansowany ze środków pochodzących z Zarządu Województwa Mazowieckiego

Walne Zebranie Członków

Walne Zebranie Członków

W dniu 20 czerwca (sobota) 2009 r. o godzinie 14.00 w Domu Strażaka w Czernicach Borowych odbędzie się Walne Zebranie członków stowarzyszenia LOT PM.
Pisemne zawiadomienia oraz porządek obrad zostaną przesłane pocztą.